מכרז פומבי מס'21/37 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר חטיבת ביניים