מכרז פנימי/פומבי מס' 21/38 לתפקיד רכז תברואה ותפעול