מכרז פומבי מס'21/39 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר חטיבת ביניים