הודעה על כוונת להתקשר עם חברת האוזן השלישית קולנוע בע"מ כספק יחיד לזכויות להקרנה פומבית בפורמטים פיזיים שאינם תלוי אינטרנט