קול קורא 04/18 לאספקת יישום לניהול מערכת חוגיםצהרוניםקייטנותאירועים חד-פעמיים במועצה המקומית חריש