מכרז פנימי/פומבי מס' 4/20 לתפקיד רכז תרבות ואירועים