מכרז פומבי 4/20 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים וצהרונים