מכרז 40/18 קול קורא מטעם עיריית חריש לקידום יוזמות קהילתיות לטובת הסביבה לשנת תשע"ט