מכרז פומבי(מסגרת) מס' 42/2016 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך וציבור ברחבי מועצה מקומית חריש