מכרז מס' 45/2016 מבנה המועצה המקומית חריש - עבודות גמר ומערכות