מכרז פנימי/פומבי 46/2016 לתפקיד מזכיר בית הספר

היחידה : חינוך

תואר המשרה: מזכיר בית ספר

דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי, דרגה7-9

היקף העסקה: מ100%

סוג מכרז: פנימי / פומבי

תיאור התפקיד:

עיקרי התפקיד:

 • ניהול תיקי עובדי בית הספר.
 • עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בית הספר (מנב”ס).
 • רישום תלמידים.
 • הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 • ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
 • מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 • ניהול הפעילויות של מנהל בית הספר.
 • תפעול פרויקטים ייחודיים.
 • ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.

תנאי סף:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד
 • שפות – עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה-OFFICE

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה מול גורמים שונים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
עבודה עם ילדים.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס”א -2001.
 • כפיפות: למנהל אגף החינוך ולמנהל בית ספר

מינהלה

מועד פרסום המכרז : 4.7.16

מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה, בליווי קורות חיים וצילומי תעודות במסירה אישית בלבד. על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז, ללא פרטים מזהים. הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 17.7.16 בשעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית חריש, רח’ גפן 72, חריש.

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנורית בטלפון: 04-6186000 (הנהלה 8 שלוחה 2) דוא”ל: [email protected]

יעקב נתניהו
מנכ”ל

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

מקום ומועד תחילת העבודה: יקבע על ידי מנהל האגף לחינוך , תרבות הפנאי והקהילה