מכרז פנימי/פומבי מספר: 21/46 לתפקיד מנהל חשבונות ראשי