מכרז פומבי מס' 21/48 לתפקיד מנהל רשת- Administrator System