קול קורא מס 05/17 למתן שירותי הקמה וניהול יחידת התנדבות עבור מועצה מקומית חריש