קול קורא מס' 5/19 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש