רכז/ת תרבות וספורט

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]
יזומנו לוועדת הבחינה רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף ועברו את תהליך המיון
הראשוני בהצלחה.