מזכיר/ה קשרי קהילה

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]
יזומנו לוועדת הבחינה רק מעומדים שעומדים בתנאי הסף ועברו את תהליך המיון הראשוני בהצלחה.