מכרז פנימי/פומבי מס' 21/54 לתפקיד פקיד רישום וקליטה