מכרז פנימי/פומבי מס' 55/21: לתפקיד מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות