מכרז פנימי/פומבי מספר: 21/58 לתפקיד מנהל מחלקת הכנסות ומנהל ארנונה