מכרז פומבי מס' 22/58 מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול