מכרז פנימי/פומבי לתפקיד סגן מנהל אגף ההנדסה בתשתיות 59/2016