מכרז פומבי לתפקיד סגן גזבר

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]