מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהלת ספריה ציבורית- מספר מכרז 61/2016