מכרז פומבי מס' 22/65 לתפקיד אחראי/ת שט"י תחנה לייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין