מזכיר/מזכירת בית ספר ממלכתי

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לרותי בטלפון: 04-6186036
דוא”ל: [email protected]