הליך איתור מספר 66/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית חריש