מכרז 21/67 עובד קידום נוער )חינוך-טיפול( יחידת קידום נוער היל"ה