מכרז פנימי/פומבי מס' 68/21 לתפקיד מנהל מחלקת הכנסות ומנהל ארנונה