מכרז פנימי/פומבי 70/2016 לתפקיד מזכיר בית ספר ממלכתי חרדי - בנים