מכרז מס' 71/2017 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך