מכרז פומבי תובע/ת הוועדה המקומית לתו"ב ותובע/ת עירוני/ת, תוספת שלישית ולחוקי עזר

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]