מכרז פומבי מספר 76/21 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר שש שנתי