מכרז פומבי מס' 76/22 לתפקיד רכז/ת אחזקת מבנים ונכסים