מכרז פומבי מספר 77/21 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חטיבת ביניים