מכרז פומבי מס' 78/22 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער