הזמנה להציע שירותי ריכוז קהילה ותפעול האב(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 8/19