קול קורא 8/2020 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש -הוארך