מזכיר לשכה משפטית

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]
יזומנו לוועדת הבחינה רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף ועברו את תהליך המיון הראשוני בהצלחה.