מכרז פומבי מס' 91/22 לתפקיד רכז/ת מנהיגות עולים למעורבות חברתית