הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת בזק בינלאומי כספק יחיד לאספקת מכשירי טלפון מסוג LG-Ericsson