קול קורא לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת לדירת קלט לעולים חדשים