הליך בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים פארא רפואיים במסגרת תכנית לצמצום פערים בהתפתחויות לגיל הרך"