קול קורא - שיתוף ציבור - בחינה ואיתור צרכי הקהילות והציבור בחריש להקמת בתי כנסת בשטחים ציבוריים בטרם יציאה להליך הקצאות