בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור פתרונות תאורה חכמה בשטח המועצה המקומית חריש