קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם