ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית - צוות התפתחותי - גנים