החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - מכרז להקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים