החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז מג/1/2022