החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מג/1/2021